צוואות הדדיות בין בני זוג

סעיף 8 לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואה מסוג זה נקראת "צוואה הדדית", כאשר שני בני הזוג עורכים צוואה דומה, במסגרתה כל אחד מבני הזוג מצווה את רכושו לאחר מותו לבן הזוג השני. לרוב, מצווים בני הזוג בצוואותיהם ההדדיות, כי לאחר מות שני בני הזוג, מצווים הם את רכושם לילדיהם.

הצוואה ההדדית מספקת פתרון לבני זוג המעוניינים להוריש את הונם אחד לשני במלואו, וזאת בניגוד למצב החוקי הקיים ללא הצוואה ההדדית (ירושה על פי דין).

במצב המשפטי בירושה על פי דין (ללא עריכת צוואות הדדיות) מחולק עזבונו של הנפטר – מחצית לבן/בת הזוג ומחצית לילדיו באופן שווה ביניהם. מצב זה פעמים רבות אינו תואם את רצונותיהם של בני זוג, המעוניינים להשאיר את הונם בידיהם עד למותם של שני בני הזוג.

ההבדלים בין צוואה רגילה לצוואה הדדית

  • תוכן הצוואה – בצוואה הדדית מצווה בן הזוג את מלוא רכושו לבן/בת זוגו עם פטירתו, בעוד בצוואה רגילה מצווה עורך הצוואה את רכושו לפי החלוקה הנראית לו, אף אם יש לו בן/בת זוג.
  • שינוי הצוואה או ביטולה – הצוואה רגילה יכול המצווה בכל עת לשנות את הצוואה ולבטלה, על ידי עריכת צוואה חדשה המאוחרת בזמן לזו שברצונו לבטל. אין חובה עליו להודיע על שינוי הצוואה או על ביטולה ליורשיו או לכל אדם אחר.

בשל העובדה כי חוק הירושה מכיר בהסתמכות בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר כשמדובר בצוואה הדדית, קשה לשנותה או לבטלה. החוק קובע כי:

"לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

עם זאת, ניתן לעקוף סייגים אלה על ידי כתיבת הוראות אחרות בגוף הצוואה ההדדית. ואולם, הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

לסיכום, עריכת צוואות הדדיות על ידי בני זוג מאפשרת להם לשמור את הונם אצלם לאחר מות אחד מהם, להגביל את אפשרות בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו או לבטלה, אף אם השתנו נסיבות חייו של בן הזוג שנותר בחיים (למשל אם הכיר בן/בת זוג חדשים), אלא אם קיימת בצוואה ההדדית הוראה לפיה המצווה רשאי לשנות את הקבוע בצוואתו ההדדית.

לאחר פטירת אחד מבני הזוג, על בן הזוג שנותר בחיים לפנות לעורך דין צוואות לצורך הגשת צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה במחוז פטירתו של המוריש.

על כן, חשוב לבדוק את נוסח הצוואות עם עורך דין צוואות, המתמחה בירושות ובעריכת צוואות בטרם עריכתן או הוצאתן לתוקף.

לקריאה נוספת בנושא – באתר משרד עו"ד דורון אהרוני מאמר בנושא צוואה הדדית

הכותבת, עורכת דין גלית וייס, שותפה במשרד עורכי דין דורון אהרוני, מתמחה בעריכת צוואות, לרבות צוואות הדדיות, טיפול בצווי ירושה בצווי קיום צוואה. לפרטים ניתן ליצור עמה קשר:

דוא"ל: doron@doron-aharoni.com

אתר המשרד: https://doron-aharoni.com/

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *